Kui otsus kinnisvarafond luua oli langetatud, siis küsisime endilt, millisesse fondi me ise tahaksime investeerida? Esimene kriteerium meie jaoks oli, et iga partner oleks investorina konkreetselt ja proportsionaalselt investeeringu omanik. Usaldusfond juriidilise kehana annab selleks ideaalse võimaluse – osanike omanikud on otseselt ka fondi investeeringute (kinnisvara) omanikud, sisse pandud rahaga proportsionaalselt. Kogu Usaldusfond kuulub ainult sellesse investeerinud partneritele. Fondi juhib küll fondjuht, kuid juhtimisotsused ongi mõistlik konsolideerida, vastasel juhul tekib suure ja aeglase ettevõtte efekt (dinosaurus).

Haldustasud puuduvad
Teiseks oluliseks kriteeriumiks oli igasuguste püsitasude puudumine, kuna just nende tõttu ei ole tavaliselt fondid inimestele kuigi kasulikud. Seepärast ehitasime WOWW fondi üles ainult edukustasul baseeruvale mudelile. See on ainus viis kuidas tagada kõrgeim võimalik tootlus kõigile partneritele.

Tõe huvides tuleb öelda, et me ei ole Maailma kontekstis unikaalsed – ainult edukustasul baseeruvaid fonde leidub, ning valdavalt toodavad nad ka enda partneritele väga head tootlust, pikas perspektiivis tuntavalt kõrgemat aktsiaturgude keskmisest.

Taustainspiratsioon
WOWW fondi looma inspireeris meid esmalt liitintress, mis on lihtsalt ülimaagiline konseptsioon. Kujuta näiteks ette, et sead oma sammud tenniseväljakule, mängid seal põneva mängu, ütleme kaks tundi. Hiljem väljakult ära kõndides oled Sa pisut rikkam, kui paar tundi varem sinna sammudes. Äge, eks?

Kujutle, et juurdekasvanud raha hulk ületab oluliselt tenniseväljaku kasutamise hinna, varustuse amortisatsiooni jm. Sellisel juhul muutud Sa üha jõukamaks, sõltumata sellest, kuidas täpselt enda päeva veedad. Selline on liitintress tööhoos – Sinu raha töötab Sinu eest, mitte Sina ei tööta raha eest.
"Money is a Good Servant but a Bad Master." – Francis Bacon

Rahatrükk
Teisalt inspireeris meid kogu meeletu (u s k u m a t u) rahatrüki olustik, mis viimasel ajajärgul on saanud täiesti tavaliseks lääneriikide keskpankades ja mille lõppu ei näi mitte kusagilt paistmas. Vastupidi, võib päris kindlalt ette ennustada rahatrüki kiirenemist. See omakorda paiskab aga garanteeritult reaalvarad enneolematutesse kõrgustesse (teise nurga alt vaadatuna, valuutad lihtsalt odavnevad).

Kinnisvara omanik sellises kontekstis olla on aga absoluutselt kohane. Kinnisvara on inflatsioonilistel perioodidel olnud üldiselt kõige tootlikum varaklass, kuna tal on ka toorainelikke omadusi (aktsiatel on neid vähem), toorained on aga teada oma suurte hinnatõusude poolest inflatsioonilistel perioodidel. Erinevalt toorainetest on kinnisvaral lisaks ka rahavoogude genereerimise võime, mis teebki temast parima varaklassi kvantitatiivselt lõdvas Maailmas (minu subjektiivsel hinnangul).

Unistus
Kokkuvõtteks, WOWW soovib teostada visiooni rahalise vabaduse saavutamisest läbi kinnisvarasse investeerimise. Raha paigutame sellisel viisil, et see oleks mugav (väikeste summadega võimalik), likviidne (saab raha välja võtta vajadusel) ja igal ajahetkel adekvaatselt mõõdetav ja maksimaalset võimalikku tootlust pakkuv. Aruandlus ja teavitus peab olema absoluutselt läbipaistev.

Julgustust annab meile varasem kaheksa aasta pikkune track record kinnisvaras. Igatahes olen täiesti veendunud, et lähiaastad saavad olema põnevad ja täidetud tugeva töö ja tootlusega.
Pildid / WOWW dot