Leasingvillkor

Om banken har avslagit din leasingansökan, kontakta oss! Vi hanterar varje kund individuellt och strävar efter att hitta en lösning som passar båda parter.

Villkoren för Blond Liising:

- Egen insats fr o m 10%.
- Ansökarens nettoinkomst minst 500 EUR.
- Bilens ålder vid leasingperiodens utgång får inte överskrida 15 år.
- Kaskoförsäkring är obligatorisk.
- Bilen ägs av Blond Liising.
- Om ansökaren är ett företag tillkommer borgen av en styrelseledamot.