et en sv

Idee

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288, 1048576, 2097152, 4194304, 8388608, 16777216, 33554432, 67108864, 134217728, 268435456, 536870912, 1073741824. 

Eksponentsiaalne kasv ja liitintressi imepärane jõud... see on tõepoolest kaheksas maailmaime. Ettevõtte tegevuse algtõukeks on olnud soov sellest maagiast osa saada – Blond Finance OÜ tegutseb investeerimisfirmana.

Loodusel on kombeks end siin ja seal korrata. Nii nagu meri toob randa üha uusi ja uusi laineid või nagu Indias sünnib üha rohkem lapsi, samamoodi kasvab ajapikku inimese poolt hästi investeeritud euro kaheks, siis neljaks ja seejärel juba kaheksaks euroks.

See, kui kiirelt ettevõtte oma eurod kahekordistab, sõltub puhtalt firma töötajate endi nutikusest, püsivusest ja ka heast õnnest. Meie jaoks on eurode paljundamine justkui kunsti või eneseväljenduse vorm, millega majandusinimestel on end põnev igapäevaselt proovile panna. 

"The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function."
Albert Allen Bartlett