et en sv

Ekonomiska resultat

Eget kapital är företagets nettoegendom, dvs med avdrag av alla skulder.

Nedan beskrivs förändringarna i det egna kapitalet av Blond Finance OÜ genom åren:

2013 - 2014 - Företagets egna kapital efter ett och ett halvt års verksamhet är 6 tusen euro.

2015 - Företagets egna kapital vid slutet av året är 16 tusen euro.

2016 - Företagets egna kapital vid slutet av året är 22 tusen euro.

2017 - Företagets egna kapital vid slutet av året är 72 tusen euro.

2018 - Företagets egna kapital vid slutet av året är 324 tusen euro.