Ajalugu

Tähtsamad sündmused Blond Finance OÜ eelloos ja ajaloos:

2005 - Kristjan Kuutok osaleb üheaastases õpilasfirmade programmis ja sellele järgneval konkursil "Eesti parim õpilasfirma 2005", kus õnnestub enam kui 100 osaleja seast pälvida esikoht. Kristjan on ÕF 3Tarka tegevjuht ja põhiline eestvedaja. Otsus valida ettevõtja elukutse on langetatud.

2007 - Kristjan Kuutok asutab Blond Finance otsese eelkäija Blond Rent OÜ. Ettevõte rendib lastele koolides hoiukappe. Firma tähistas hiljuti oma kümnendat juubelit. Ettevõttel on üle 1000 kliendi iga-aastaselt. 

2013 - Ettevõtte Blond Rent tegevusest kasvab välja autoliisingu äri. Asutatakse Blond Finance OÜ, sõlmitakse esimesed viis liisingulepingut. Idee ja vajadus liisingufirma asutamiseks tuleb, nagu ka paljudel teistel juhtudel, elust enesest ja praktilisest vajadusest.

2016 - Jõustub uus ja ettevõtetele senisest oluliselt rangemaid tingimusi seadev Krediidiandjate ja -vahendajate seadus. Muutunud tingimuste valguses peatatakse ajutiselt uute lepingute sõlmimine.

2017 - Blond Finance OÜ esitab 4. augustil Finantsinspektsioonile taotluse krediidiandja tegevusloa saamiseks. Kuni loa saamiseni on ettevõttel lubatud jätkata juba varem sõlmitud lepingute teenindamist. 

2018 - Finantsinspektsioon väljastab 22. jaanuaril ettevõttele Blond Finance OÜ finantseerimisasutusena tegutsemiseks tegevusloa.